toeren en slapen

                                                

 

Onze oude vertrouwde wegenkaarten zijn stilaan aan het verdwijnen en worden  vervangen door het moderne gps systeem. De gps wijst ons overal de weg, waar we ook naartoe gaan. 

Alleen...

Is het elektronische gps systeem niet altijd even betrouwbaar in vergelijking met een oerdegelijke landkaart. In elk gps systeem van welke prijsklasse ook zijn er fouten terug te vinden die de veiligheid van u en andere weggebruikers serieus in het gedrang kunnen brengen wanneer men blindelings het toestel volgt zonder na te denken.

Hou er rekening mee dat GPS systemen bijvoorbeeld:

- niet altijd de correcte doorrijhoogte aanduidt omdat deze de hoogte en breedte van uw combinatie niet kent. Uitgezonderd de duurdere modellen of de GPS systemen voor vrachtwagens (waar ook nog fouten ingesloten zijn).    

 

       

          

Dit gebeurd ook meer dan eens met motorhomes, let op van te lage bruggen de afmetingen van bruggen zijn niet altijd opgenomen in een standaart GPS systeem. Op de detail wegenkaarten zijn deze echter wel vermeld. 

-  niet altijd de juiste weg vertoont wegens aanpassingen door werken aan de baan       

-  een toestel is dat op elk ogenblik door een storing kan uitvallen

Daarom is het geen overbodige luxe om een landkaart in de auto te hebben, dit om voorbereid te zijn op het onverwacht uitvallen van het gps toestel. Wees aandachtig op de baan en weet waar u zich bevindt. Bij panne of wanneer u hulp nodig hebt van de hulpdiensten zodanig dat u hen een correcte positie kunt weergeven.

Wanneer u een noodoproep doet zullen de hulpdiensten u vragen om:

- Uw naam door te geven

- Mee te delen waar u zich bevindt 

(om dit foutloos te kunnen aanduiden vindt u langs de kant van de weg -snelwegen, borden met het snelwegnummer en de kilometer paal, dan komt het erop aan om de richting aan te geven waar u naartoe rijdt bv. Luik-Hasselt E313.)     

                                                            

- Duidelijk te vertellen wat er gebeurd is en of er gewonden zijn. Zo kunnen de hulpdiensten inschatten wie er moet opgeroepen worden, brandweer, politie, ziekenwagen enz...