toeren en slapen

Franse milieuzones (Crit'air)

Het voorbeeld van de Duitse milieu stickers word hoe langer hoe meer overal toegepast. Frankrijk is gevolgd mét nog meer regels, kleurcodes en uitzonderingen. Het word behoorlijk moeilijk en kan van stad naar stad verschillen.

Mindervaliden
Mindervaliden worden niet vrijgesteld van de Crit'air. Doch worden de regels soepeler indien de Europese mindervalidenkaart zichtbaar achter de voorruit geplaatst word. De toegang tot een afgebakende zone zal u niet geweigerd wordden ongeacht de kleur van het vignet en het tijdstip wanneer u de zone betreedt.

Wij zetten even alles klaar en duidelijk op een rijtje voor u.

Wij zetten even alles klaar en duidelijk op een rijtje voor u.

Onze informatie komt van de énige officiele Franse website die instaat voor de verstrekte informatie alsook de verkoop. Laat u niet misleiden door stickerverkoop die aangeboden word op het internet.

Deze regel is reeds van kracht voor Franse wagens sedert 1/7/2016. Vanaf 1/2/2017 moeten ook buitenlandse wagens voldoen aan de regels.
Zij die de regelgeving aan hun laars lappen kunnen een boete gepresenteerd krijgen van 69€ tot 375€. Afhankelijk van de plaats van overtreding.

Doel:

Vermindering van fijn stof en stikstofoxiden in steden en gemeenten. Tijdens grote ozon concentraties kan het Crit'air systeem in werking gezet worden.
Op deze manier hopen ze vervuiling tegen te gaan minder last te hebben van vervuilende omstandigheden door verkeer in en rond de steden.
In de toekomst zal enkel categorie E & 1 toegelaten worden.

Soorten:

De Franse overheid heeft gebruik gemaakt van twee verschillende types Crit'air om milieuzones af te bakenen.

 • beperkt verkeer:
  zone à circulation restreinte of kortweg ZCR
  Deze afgebakende zonde is een "vaste" zone. Gedurende het volledige jaar worden geen wijzigingen aangebracht in het reglement.
 • weersafhankelijke zone:
  Zone protection de l'air of kortweg ZPA
  In deze zone kunnen gedurende 24 uur veranderingen aangebracht worden in het reglement. Vanaf het moment dat er luchtvervuilingspieken waargenomen worden treedt de Crit'air in werkening en worden er beperkingen opgelegd aan het verkeer.
 • luchtkwaliteitszone:
  Zone de protection de l'air départementale of kortweg ZPAd
  In deze zone is de regelgeving doorheen het ganse departement uitgewerkt. Bij te hoge concentraties zal de meest vervuilende wagens uit het verkeer genomen worden. Indien de te hoge concentraties aanhouden word de tweede hoogste categorie uit het verkeer genomen enz...
  In de slechtste optie zal er moeten rekening gehouden worden met beurteling verkeer. Dat word geregeld aan de hand van even en oneven nummers van de nummerplaten. in de zone word er een snelheidsbeperking ingevoerd dat 20 km/u lager is dan de gebruikelijke snelheidslimieten. 

Verschillende stickers:

Er zijn in totaal 6 categorien met elk hun eigen kleurcode.

Hoe lager het cijfer op de crit 'air sticker hoe milieuvriendelijker is wagen is.

De kleur die uw wagen toegekend krijgt hangt af van 

 • Het bouwjaar
 • De energieklasse van uw wagen
 • De euronorm (dit is een maatstaf voor de emmissie uitstoot van uw wagen)

U kan in deze link een simulatie maken om te weten te komen in welke categorie uw wagen zal vallen.

OPGELET!
Sommige mensen kunnen genieten van uitzonderingen op de regel. Zij kunnen ten alle tijde de stad in en uit.  Enkele uitzonderingen kan ik heel goed begrijpen zoals personen met een functiebeperking die in het bezit zijn van een geldige Europese mindervalidenkaart. Toch is het opletten voor de kleine lettertjes van de wet. Indien de wagen met mindervalidekaart de milieuzone binnengaat mag enkel en alleen de mindervalide persoon aanwezig zijn in de wagen.

 Publieke diensten en staatsvoertuigen vallen ook niet onder de regel daar heb ik persoonlijk dan weer bedenkingen bij, maar goed het is zo. 

Waar kunt u de stickers aankopen en bestellen:

Laat u niets wijsmaken er is slechts één site die gemachtigd is om de verkoop van stickers te realisreren en uit voeren.
officiële site

Elke sticker kost 4,18€ exclusief verzendingskosten.

Her en der word er veel geschreven en verteld, wat men het liefste horen wil word soms ook voor waarheid aanvaard. Wij merken op verschillende media dat er onjuiste info doorgegeven word. De Franse staat zegt expleciet in zijn website dat er geen commerciële doeleinden mogen gekoppeld worden aan de verkoop van vignetten. 
Wij citeren:
DE VISUALS ZIJN EIGENDOM VAN HET MINISTERIE VAN MILIEU, ENERGIE EN ZEE.
ZE KUNNEN GEBRUIKT WORDEN VOOR DIVERSE COMMUNICATIE DOELEINDEN.
STRIKT RESPECT VOOR HUN FORMAAT EN UITSLUITEND VOOR OPENBARE INFO.
HET GEBRUIK ERVAN VOOR COMMERCIËLE DOELEINDEN IS VERBODEN.

Nodige documenten en gegevens

 • nr plaat
 • serienummer (chassisnummer)
 • het merk van uw wagen
 • commerciele naam (type) bv. megane, golf, ...
 • datum van inschrijving
 • in welk land is uw wagen ingeschreven
 • welke brandstof heeft uw wagen nodig
 • leuronorm van de motor
 • co2 emmissienorm
 • ze vragen een kopie in te scannen de inschrijving

Boetes

Voorlopig zijn er nog geen decreten uitgevaardigd om boetes uit te schrijven voor overtreders. Bij overtredingen zullen er steevast opmerkingen gemaakt worden. Voertuigen van voor 1997 worden wél geverbaliseerd. De boete bedraagd 65€ tot 375€.

Steden waar de regel van kracht is:

let goed op elke uitzondering die hieronder beschreven is! Elke stad kan andere regels opleggen en of een combinatie maken van beperkt verkeer of luchtkwaliteitszones.  Hierboven zijn alle regels reeds nader beschreven.

De Franse website vermeldt geen lijst met steden waar en hoe de crit'air regelgeving toegepast word. Telefonisch hebben wij van de crit'air operator een lijst te horen gekregen. Deze hebben wij hieronder opgesomd.

 • PARIJS: ZPA

  Sedert 2015 zijn de eerste regels ontstaan om de binnenstad properder te maken. We moeten de term binnenstad bekijken als al de gehuchten die binnen de pereferique liggen. De regel is van kracht voor personenauto's en bedrijfsvoertuigen met Franse nummerplaten sedert 1/08/2016. Vanaf dit jaar is het ook van kracht voor buitenlandse voertuigen. Alle voertuigen met bouwjaar vanaf 1/1/1997 en ouder worden geweigerd in de binnenstad (voorbij de ring). 

 • GRENOBLE: ZPA

  Deze stad past de twee systemen toe, luchtkwaliteit en sporadische milieuzone.
  De toepassing hangt af van de goede of slechte luchtkwaliteit die op dat moment waargenomen is.

   * Indien er een luchtkwalitieit gemeten word die een alarm aanduidt gedurende 5 dagen of meer dan geldt de regel van het vignet.
  Alle voertuigen moeten dan voldoen aan categorie 1 tot 5.

  * indien er op de zevende dag nog een slechte kwaliteit opgemeten word dan mogen enkel wagens de stad in die een vignet hebben met nummer 1  tot 3. Daarbovenop moet je 20 km/u trager rijden dan de snelheidslimiet dat aangeduid is langs de weg.


 • LYON + VILLEURBANNE:  ZPA
  Net zoals Grenoble heeft Lyon ook zijn eigen regels.
  Even en oneven tekens vermeld op nummerplaten van Franse wagens moeten wisselen op dagen van verhoogde vervuiling.

  Van zodra vier opeenvolgende dagen een verhoogde vervuiling word vastgesteld geld de regel van het vignet nummer drie +
  afwisselingssysteem van nummerplaten.

  Wagens die voldoen aan het crit'air eco vignet electro 1 - 2 - 3 zijn uitgesloten voor het wisselende nummerplaten systeem.
  Deze wagens mogen ten allen tijde de weg op.

 • TOULOUSE:  ZPA

 • STRAATSBURG: ZPA

 • LILLE: ZPA

 • ANNECY: ZPA

Steden die in de nabije toekomst aan de bovenstaande lijst toegevoegd worden.

 • Avignon
 • Arras
 • Annemasse
 • Bordeaux
 • Cannes
 • Clermont-Ferrand
 • Champlan
 • Baskische kust-Adour
 • Duinkerke (Dunkerque)
 • Dijon
 • Epernay
 • Faucigny,
 • Glières,
 • Bonneville
 • Le Havre
 • Lyon
 • Montpellier
 • Rouen
 • Saint-Etienne
 • Saint Maur-des-Fossés
 • Marnevallei (Vallée de la Marne)

LAATSTE IPDATE 3/07/2018