toeren en slapen

Prioritaire voertuigen die de blauwe zwaailichten en de sirene gebruiken hebben voorrang op de weg maar moeten bepaalde regels respecteren. De andere weggebruikers moeten in de mogelijkheid gesteld worden om  zonder hindernissen snel een doorgang vrij te maken voor het interventie voertuig.

                                   

 

Hulpdiensten met sirense en zwaailichten zijn niet gebonden aan snelheidsbeperkingen maar mogen ook niet blindelings het kruispunt oversteken of het rode licht negeren.  Onderweg naar een dringende oproep is het toegelaten dat ze groepen doorbreken. Dit wil zeggen dat colonnes van het leger, wielerwedstrijden, rangen met schoolkinderen, optochten enz... voorrang moeten geven aan de hulpdiensten, zolang de veiligheid van elke weggebruiker gegarandeerd blijft.

Om verkeersregels in de wind te mogen slaan moeten ze wel rekening houden met 3 regels:                  

- de sirenes en zwaalichten moeten aanstaan

- voor het kruispunt of het rode licht moeten ze het voertuig gestopt hebben dusdanig dat iedere weggebruiker de interventievoertuigen opgemerkt hebben

- het rode licht of de voorang op het kruispunt nemen is enkel toegestaan als de veiligheid van elke weggebruiker gegarandeerd is.

                                                                                                                                                                                         

In vele Europese landen is er een strikte wetgeving die bepaald hoe de hulpdiensten voorrang moeten krijgen op de snelwegen de zogenaamde 'RETTUNGSGASSE'. In België hangt die keuze af van de bestuurder van het interventievoertuig, de pechstrook of het systeem van de Rettungsgasse. Het mag beide, wat soms verwarring kan zaaien en als je ze hoort afkomen is het niet altijd evident omdat je moet gaan zoeken van waar ze komen.

 (rettungsgasse op 3 rijstroken + pechstrook)    

De rettungsgasse word verplicht in

- Duitsland

-Slovenië

-Oostenrijk

- Zwitserlland

- Tsjechië                                       

Wanneer men geen notie neemt van deze wetgeving kan men een boete opgelegd worden vanaf 20 euro tot 2180 euro. De zware boete word vooral verhaald op bestuurders die verhinderen om een doorgang vrij te maken en voor diegene die achter de hulpdiensten aan snellen om files te ontwijken.

 Bij meersporige banen is men VERPLICHT om de rijbaan vrij te maken aan de hand van de Rettungsgasse wetgeving:

2 RIJSTROKEN & 4 RIJSTROKEN :

Op een baan van twee of vier rijstroken in elke richting wordt het midden vrijgemaakt voor de hulpdiensten.

                                                                            --> het 1ste (of eerste 2) rijvak wijkt uit naar rechts

                                                                            --> het 2de (of derde en vierde) rijvak moeten uitwijken tegen de uiterst linker zijde van het baanvak

3 RIJSTROKEN:

Op een rijbaan met 3 vakken in dezelfde richting komt de rettuingsgasse tussen de uiterst linkse baanvak en het direct rechtse naastliggende baanvak.