toeren en slapen

    

Vrachtwagens +12 ton moeten tol betalen op Duitse snelwegen. De rekening die men u presenteert is gebaseerd op het aantal kilometers van uw traject. In vele tankstations zijn er zuilen aanwezig waar je uw traject moet ingeven en de berekening wordt ter plaatse gemaakt en afgerekend. Er is  een mogelijkheid  om automatisch te betalen maar dan moet uw voertuig geregistreerd zijn. Alle verdere info kan u bekomen op deze  link. Deze site is ook vertaald in het Nederlands. 

Voor buitenlandse automobilisten die niet in een vrachtauto rijden is er voor autosnelwegen ook een taxatie op komst. Vanaf oktober 2020 gaat men de nieuwe veelbesproken wetgeving invoegen. Momenteel is er nog een procedure lopende van Oostenrijk die verzet aantekent tegen de tolheffing.

Secundaire wegen blijven voorlopig buiten schot. Duitse buurlanden hebben zich met man en macht verzet tegen de tolheffing. In Brussel is geprotesteerd door de Nederlandse ANWB zonder resultaat; want Duitsland beweert wat ze invoert conform is met de Europese wetgeving.

Duitsers vinden het oneerlijk dat ze zwaar belast worden en dat buitenlanders gratis in en uit mogen rijden. Maar... het laatste woord is nog niet gezegd! Europa tikte Duitsland op de vingers omdat het vignet ongelijkheid teweeg brengt, aangezien de Duitse bevolking het vignet terugbetaald krijgt via een vermindering van de wegentaks.

Duitsland verdedigd het reeds door het parlement goedgekeurd vignet en de kogel is door de kerk voor de Duitse regering. Europees commissaris Bulc betwiste de wettelijkheid van de tolheffing en staaft dat ze discriminerend is en zo in strijd is met de Europese- wetgeving. De europese commissie liet verstaan dat ze van plan zijn om de tolheffing juridisch aan te vechten indien nodig voor het Europese hof. De tolheffing is al uitgesteld van 2017 tot 2020. Ondanks verwoedde pogingen gaat de tolheffing in voege. De Duitse regering hoopt zo ook de verkeersdrukte te kunnen reguleren.

- Duitsers kunnen een elektronisch vignet aankopen, de prijs hiervan is net zoals de umweltplakette afhankelijk van het type wagen o.a. CC inhoud en de uitstoot van fijn stof. Het maximale belastbaar bedrag bedraagt 130 € op jaarbasis (ter compensatie zal er minder motorrijtuig belastingen dienen betaald te worden om de tol heffing te compenseren).   

- Buitenlandse automobilisten krijgen drie keuze mogelijkheden:

  1. een jaarvignet van 130 euro                                                     
  2. een ticket voor 10 dagen voor 10 euro                                      
  3. een ticket voor 60 dagen voor 22 euro                                      

        De tickets zullen te koop worden aangeboden aan automaten in tankstations of via het internet. 

        Bij de aankoop van een  ticket wordt uw nummerplaat geregistreerd.

Indien u een aankoop zou uitsluiten worden volgende boetes gehanteerd:

  • 1ste maal 150€ + aankoop ticket (jaarforfait).
  • 2de maal 260€ + aankoop ticket (jaarforfait).

 Wij houden u verder op de hoogte.