toeren en slapen

De populaire quiz van Walter Capiau lijkt terug van weggeweest in de sector van de brandstoffen.

Enkele maanden terug stonden de prijzen aan de pomp op een recordhoogte en in februari '15 konden we een imense terugval van de prijs vaststellen. De berekeningen en redeneringen die schuilgaan achter de prijsopgave is niet op 1-2-3 uitgelegd.

Tes-go heeft voor u een verduidelijking samengevat.

Onlangs zijn de prijzen van de vaten ruwe olie weerzinwekkend gedaald terwijl ook de pompprijs daalde. Deze prijsdaling was echter niet rechtevenredig te voelen aan de pomp ten opzichte van de prijsdaling van de ruwe olie.

Dit fenomeen is te wijten aan de taksen op de brandstoffen.

Accijnzen en BTW zijn de grote boosdoeners voor de hoge prijs die wij betalen aan de pomp. De BTW en Accijnzen schommelen niet mee met de beursnoteringen. Het zijn als het ware vaste waarden die bovenop de olieprijs moeten worden betaald na raffinage.

BTW schommelt enigszins mee in dat opzicht, hoe hoger de prijs aan de pomp hoe meer BTW u betaald. U dient steeds 21% BTW te betalen.

bv de pomprijs van benzine octaan 98

is 1,521 € per liter u betaald hiervan 21% BTW wat neerkomt op 0,319 € BTW.

is de prijs aan de pomp maar 1,495 € per liter en u betaald hiervan 21% BTW dan betaald u slechts 0,313 BTW.

Bij elke prijsdaling van de maximumprijs (zie onderaan de homepage de maximumprijs is daar vermeld) wordt de winst gehalveerd ten voordele van de staat, die de accijnzen "stiekem" verhoogt. Kassa kassa dus voor vadertje staat. 

DE REGERING MICHEL HEEFT DE ACCIJNZEN OP DIESEL VERHOOGD OM DE BEGROTING OP ORDE TE KRIJGEN.!!!! Het was eerder al voorspeld dat de dieselprijzen zullen gelijkgesteld worden met benzineprijzen. De prijs zal dus stelselmatig verhogen.

                                                           bv.:                  

                                               prijs aan de pomp (voor de prijsdaling)           1,115 €/L

                                               prijsdaling van de ruwe olie                         -  0,020 €/L

                                                                                                                     ___________

                                  de nieuwe prijs aan de pomp zou moeten zijn             1,095 €/L

 

Neen zegt de staat:

                                               prijs aan de pomp (voor de prijsdaling)              1,115 €/L

                                               prijsdaling ruwe olie (0.020 €/L) :2                  - 0,010 €/L

                                                                                                                       ___________

                                                U betaald dus aan de pomp na prijsdaling         1,105 €/L

 

De consument krijgt maar de helft van de prijsdaling. De staat wil MEER en ziet hierdoor zijn kans schoon om de acijnzen op te trekken, gedurende de prijsdaling.

De andere kant van de medaille moet ook vernoemd worden. In 2004 waren de brandstofprijzen ongezien hoog en voor velen een flinke hap uit het budget (woon-werk verkeer enz...). Toen werd bovengenoemd systeem ten voordele van de consument verrekend. De extra inkomsten die de staat genoot van de BTW (op de heel hoge pompprijs) werd in mindering gebracht op de accijnzen. 

Stel:

de pompprijs is --> vandaag 1,115 €/L u betaald 0,234 € BTW /L

                          --> morgen   2,100 €/L u betaald 0,441 € BTW /L 

een meer kost van 0.207 € BTW /L

vadertje staat zei toen tegen de consument 

het nieuwe officiële maximum tarief zal géén                                     2,100 €/L

zijn maar we trekken er de méérkost van BTW er vanaf                     -0,207 € 

                                                                                                           ___________

dus u betaald 'slechts'                                                                            1,893 €/L

 

 

Naast de BTW en de accijnzen word er nog een bijdrage aangerekend (BOFAS) voor saneringen van vervuilde grond door brandstoffen.

De oorzaak hiervan moeten we veelal gaan zoeken in het verleden doordat er niet altijd doordacht tewerk gegaan werd en waardoor de bodem vervuild raakte.

Tevens tasten wij ook in de buidel opdat wij een bijdrage leveren  (APERTA)  om de reserve op peil te houden.

De wisselkoers is een derde doorn in het oog. Op de internationale markten word ruwe olie verhandeld in dollars. Naarmate de dollarkoers stijgt of daalt in waarde ten opzichte van de euro vertaald dit gegeven zich ook in de prijs. 

Samengevat zijn het nagenoemde begrippen die de prijs bepalen. De data zijn gerangschikt naarmate ze invloed hebben op de maximumprijs

1) accijnzen & belastingen

2) raffinagekost

3) BTW

4) distriebutiekost

5) aperta

6) bofas

Diesel is goedkoper aan de pomp omdat de staat deze brandstof "sponserd" of "promoot" (zoals je het zelf noemen wil)  door lagere accijnzen te hanteren. De produktiekost van diesel is hoger in vergelijking met de produktiekost van benzine én is milieubelastender. Vandaar dat de overheid in 2016 komaf wil maken met dit voordeel en zo het prijsverschil zal wegwerken. Daarmede zal er voor de begroting ook extra inkomsten gegenereerd worden. Met andere woorden diesel word fors duurder.