toeren en slapen

 

VZW Tolbo ( www.vzwtolbo.be ) staat voor:

Toegankelijkheid Lokale Besturen en Overheidsdiensten.

 

Onze VZW wil de toegankelijkheid van de Vlaamse / Belgische samenleving voor mensen met een (functie) beperking optimaliseren.

Om dit doel te bereiken wil de vzw, door middel van sensibiliseren en informeren, fungeren als verbindingsagent tussen bestaande organisaties en structuren.