Goedkoper tanken, kwalitatiever eten en slapen onderweg

Franse milieuzones (Crit'air)

Het voorbeeld van de Duitse milieu stickers word hoe langer hoe meer overal toegepast. Frankrijk is gevolgd mét nog meer regels, kleurcodes en uitzonderingen. Het word behoorlijk moeilijk en kan van stad naar stad verschillen.

Wij zetten even alles klaar en duidelijk op een rijtje voor u.

Onze informatie komt van de énige officiele Franse website die instaat voor de verstrekte informatie alsook de verkoop. Laat u niet misleiden door stickerverkoop die aangeboden word op het internet.

Deze regel is reeds van kracht voor Franse wagens sedert 1/7/2016. Vanaf 1/2/2017 moeten ook buitenandse wagens voldoen aan de regels.

Doel:

Vermindering van fijn stof en stikstofoxiden in steden en gemeenten.
Op deze manier hopen ze vervuiling tegen te gaan minder last te hebben van vervuilende omstandigheden door verkeer in en rond de steden.

Soorten:

De Franse overheid heeft gebruik gemaakt van twee verschillende types Crit'air om milieuzones af te bakenen.

 • beperkt verkeer:
  zone à circulation restreinte of kortweg ZCR
 • luchtkwaliteitszone
  Dit verbod is enkel van toepassing voor wagens die geen milieusticker bezitten.
  Van 8 uur tot 20 uur mag je de stad niet inrijden indien u geen sticker hebt.

Verschillende stickers:

Er zijn in totaal 6 categorien met elk hun eigen kleurcode.

De kleur die uw wagen toegekend krijgt hangt af van 

 • Het bouwjaar
 • De energieklasse van uw wagen
 • De euronorm (dit is een maatstaf voor de emmissie uitstoot van uw wagen)

U kan in deze link een simulatie maken om te weten te komen in welke categorie uw wagen zal vallen.

OPGELET!
Sommige mensen kunnen genieten van uitzonderingen op de regel. Zij kunnen ten alle tijde de stad in en uit.  Enkele uitzonderingen kan ik heel goed begrijpen zoals personen met een functiebeperking die in het bezit zijn van een geldige Europese mindervalidenkaart.  Publieke diensten en staatsvoertuigen vallen ook niet onder de regel daar heb ik persoonlijk dan weer bedenkingen bij, maar goed het is zo. 

Er zou ook een apparte regel van kracht zijn voor toeristische voertuigen en oldtimers. De officiële site schept hier niet echt duidelijkheid over en wij zijn in afwachting van wat het antwoord zal zijn. Tes-go heeft een mail gestuurd met de vraag om iets specifieker de benaming toeristisch voertuig toe te lichten.

Van zodra wij een beter antwoord hebben laten wij het zeker weten!

Waar kunt u de stikcers aankopen en bestellen:

Laat u niets wijsmaken er is slechts één site die gemachtigd is om de verkoop van stickers te realisreren en uit voeren.
officiële site

Elke sticker kost 4,18€ exclusief verzendingskosten.

Her en der word er veel geschreven en verteld, wat men het liefste horen wil word soms ook voor waarheid aanvaard. Wij merken op verschillende media dat er onjuiste info doorgegeven word. De Franse staat zegt expleciet in zijn website dat er geen commerciële doeleinden mogen gekoppeld worden aan de verkoop van vignetten. 
Wij citeren:
DE VISUALS ZIJN EIGENDOM VAN HET MINISTERIE VAN MILIEU, ENERGIE EN ZEE.
ZE KUNNEN GEBRUIKT WORDEN VOOR DIVERSE COMMUNICATIE DOELEINDEN.
STRIKT RESPECT VOOR HUN FORMAAT EN UITSLUITEND VOOR OPENBARE INFO.
HET GEBRUIK ERVAN VOOR COMMERCIËLE DOELEINDEN IS VERBODEN.

Nodige documenten en gegevens

 • nr plaat
 • serienummer (chassisnummer)
 • het merk van uw wagen
 • commerciele naam (type) bv. megane, golf, ...
 • datum van inschrijving
 • in welk land is uw wagen ingeschreven
 • welke brandstof heeft uw wagen nodig
 • leuronorm van de motor
 • co2 emmissienorm
 • ze vragen een kopie in te scannen de inschrijving

Boetes

Voorlopig zijn er nog geen decreten uitgevaardigd om boetes uit te schrijven voor overtreders. Bij overtredingen zullen er steevast opmerkingen gemaakt worden. Voertuigen van voor 1997 worden wél geverbaliseerd. De boete bedraagd 65€.

Steden waar de regel van kracht is:

let goed op elke uitzondering die hieronder beschreven is! Elke stad kan andere regels opleggen en of een combinatie maken van beperkt verkeer of luchtkwaliteitszones.  Hierboven zijn beide regels reeds nader beschreven.

 • PARIJS:

  Sedert 2015 zijn de eerste regels ontstaan om de binnenstad properder te maken. We moeten de term binnenstad bekijken als al de gehuchten die binnen de pereferique liggen. De regel is van kracht voor personenauto's en bedrijfsvoertuigen met Franse nummerplaten sedert 1/08/2016. Vanaf dit jaar is het ook van kracht voor buitenlandse voertuigen. Alle voertuigen met bouwjaar vanaf 1/1/1997 en ouder worden geweigerd in de binnenstad (voorbij de ring). 

 • GRENOBLE:

  Deze stad past de twee systemen toe, luchtkwaliteit en sporadische milieuzone.
  De toepassing hangt af van de goede of slechte luchtkwaliteit die op dat moment waargenomen is.

   * Indien er een luchtkwalitieit gemeten word die een alarm aanduidt gedurende 5 dagen of meer dan geldt de regel van het vignet.
  Alle voertuigen moeten dan voldoen aan categorie 1 tot 5.

  * indien er op de zevende dag nog een slechte kwaliteit opgemeten word dan mogen enkel wagens de stad in die een vignet hebben met nummer 1  tot 3. Daarbovenop moet je 20 km/u trager rijden dan de snelheidslimiet dat aangeduid is langs de weg.

 • LYON + VILLEURBANNE:

  Net zoals Grenoble heeft Lyon ook zijn eigen regels.
  Even en oneven tekens vermeld op nummerplaten van Franse wagens moeten wisselen op dagen van verhoogde vervuiling.

  Van zodra vier opeenvolgende dagen een verhoogde vervuiling word vastgesteld geld de regel van het vignet nummer drie +
  afwisselingssysteem van nummerplaten.

  Wagens die voldoen aan het crit'air eco vignet electro 1 - 2 - 3 zijn uitgesloten voor het wisselende nummerplaten systeem.
  Deze wagens mogen ten allen tijde de weg op. 

Steden die binnenkort de milieu regels gaan toepassen 

 • Avignon
 • Arras
 • Annemasse
 • Bordeaux
 • Cannes
 • Clermont-Ferrand
 • Champlan
 • Baskische kust-Adour
 • Duinkerke (Dunkerque)
 • Dijon
 • Epernay
 • Faucigny,
 • Glières,
 • Bonneville
 • Grenoble
 • Lille
 • Le Havre
 • Lyon
 • Montpellier
 • Parijs
 • Reims
 • Rouen
 • Saint-Etienne
 • Straatsburg (Strasbourg)
 • Saint Maur-des-Fossés
 • Toulouse
 • Marnevallei (Vallée de la Marne)

Het boek. Vanaf nu verkrijgbaar!

boek

Actuele brandstofprijzen.

Super 98
Super 95
Diesel
LPG
blanco_1526977354.jpg
blanco_1526977510.jpg
blanco_1526977523.jpg